Gismervik Arkitekter

Gismervik Arkitekter ble etablert i København i 1996 og flyttet til Norge i 2001.

Gismervik Arkitekter arbeider med tradisjonelle arkitektoppdrag som boliger og boligområder, større bygg og regulering og med utradisjonelle arkitektoppgaver innenfor bærekraftig arkitektur og energi og miljø.

Gismervik Arkitekters ambisjon er å prosjektere bygninger som utnytter potensialet i tomt og omgivelser og ivaretar byggherrens behov og drømmer. Arkitektonisk skal våre bygninger være utilgjorte og med en overordnet idé.

Kontakt:
Tlf: 528 31 777
e-post: ga-norge@online.no